Захиалагч байгууллага: Наран Плаза

Гүйцэтгэсэн огноо: 2008.06.16

Гүйцэтгэл: Хөнгөн цагаан цонх, фасад